Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN JSL

ย้อนตำนาน JSL กับเส้นทาง 43 ปี ที่ต้องปิดกิจการบางส่วน เหตุ Digital Disruption-โรคระบาด

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ล่าสุด JSL ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ใน 5 ยักษ์ใหญ่ของไทย ประกาศยุติการดําเนินงานบางส่วน เหตุจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ การเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำ...