Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN K Capstone

K Capstone โครงการ 2 กับการฝึกงานด้วยวิถี Agile ในแบบฉบับ KBank

สำหรับนิสิตนักศึกษา การฝึกงานถือเป็นบันไดก้าวสำคัญสู่โอกาสร่วมงานกับองค์กรชั้นนำในอนาคต ซึ่งหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่นิสิตนักศึกษาทุกวันนี้สนใจร่วมงาน ต้องมีชื่อของ “KBank” อยู่ด้วยแน...