LATEST IN kasetsart university

ไทยพาณิชย์จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาสังคมไร้เงินสด 'Cashless society @ KU'

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เพื่อเป็นต้นแบบชีวิตอนาคตในสถาบันการศึกษา  ผนึกความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงิ...

JOB