ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เพื่อเป็นต้นแบบชีวิตอนาคตในสถาบันการศึกษา  ผนึกความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless Society โดยวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย 6U ด้าน Digital University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ Daily Lifestyle ของนิสิตและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการการศึกษาของนิสิต และ การจัดทำ KU Application เพื่อรองรับธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนแนวนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ที่กำลังมุ่งสู่ Digital University นับว่าเป็นเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารที่มุ่งเน้น Digital Banking โดยในระยะแรก ธนาคารจะให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต (SCB Smart ID Card) ร่วมกับการใช้ KU application ที่พัฒนาขึ้น ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตยุดดิจิทัล โดยนิสิตสามารถใช้งานบัตรและแอพพลิเคชั่นร่วมกัน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าถึงทุกบริการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้จ่ายและการชำระเงิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้นแบบในสถาบันการศึกษา และเตรียมความพร้อมนิสิตในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวันจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน อีกทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้นำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจร ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางเงินกับธนาคารได้ง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB ประเดิมลงทุนใน 'Golden Gate Ventures' กองทุน Startup ชั้นนำในภูมิภาคฯ มั่นใจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธนาคารยุคดิจิทัล

ข่าวอย่างเป็นทางการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออกมาแล้ว สำหรับการลงทุนด้าน FinTech ผ่านการดำเนินงานของ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด (Digital Ventures Co., Ltd.) ในโครงการแรก กับกอ...

Responsive image

สัมภาษณ์พิเศษ CEO ไทยพาณิชย์และคุณธนา กับกองทุนสนับสนุน Fintech Startup ไทย

หลังจากที่มีการเปิดเผยถึงทิศทางการสนับสนุน Fintech Startup ซึ่งเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยในวงการธนาคาร ทั้งตัวเลขการลงทุนและการดึงตัวคนดังอย่างคุณโจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ เข้ามานั่งเป็นบอร์ด...

Responsive image

เปิดใจ 4 คณะผู้จัดการใหญ่ Agile Team แรกของ SCB

หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศโครงสร้างการบริหารงานใหม่ด้วยการแต่งตั้ง 4 ผู้จัดการใหญ่ (President) อย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุด คณะผู้จัดการใหญ่ทั้ง 4 ท่านก็ได้มีโอกา...