ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เพื่อเป็นต้นแบบชีวิตอนาคตในสถาบันการศึกษา  ผนึกความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless Society โดยวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย 6U ด้าน Digital University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ Daily Lifestyle ของนิสิตและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการการศึกษาของนิสิต และ การจัดทำ KU Application เพื่อรองรับธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนแนวนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ที่กำลังมุ่งสู่ Digital University นับว่าเป็นเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารที่มุ่งเน้น Digital Banking โดยในระยะแรก ธนาคารจะให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต (SCB Smart ID Card) ร่วมกับการใช้ KU application ที่พัฒนาขึ้น ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตยุดดิจิทัล โดยนิสิตสามารถใช้งานบัตรและแอพพลิเคชั่นร่วมกัน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าถึงทุกบริการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้จ่ายและการชำระเงิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้นแบบในสถาบันการศึกษา และเตรียมความพร้อมนิสิตในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวันจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน อีกทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้นำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจร ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางเงินกับธนาคารได้ง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

 

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพ ทุ่มเงิน 8.1 หมื่นล้าน เข้าซื้อกิจการ PT Bank Permata ในอินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพ ทุ่มเงิน 8.1 หมื่นล้าน เข้าซื้อกิจการ PT Bank Permata ในอินโดนีเซีย...

Responsive image

SCBS เปิดเวทีสัมมนาจับ Trend Fintech พร้อมเทคนิคลงทุนไม่หลงทางด้วย Robo Advisor ตอบโจทย์ยุค 4.0

เผยเคล็ดลับตัวช่วยวางแผนทางการเงินผ่านกองทุนรวมในยุคดิจิทัล ลงทุนไม่หลงทางกับบริการ ROBO ADVISOR ที่ช่วยออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติผ่านแอป EASY INVEST ซึ่งเป็นรายแรกในไท...

Responsive image

ลือ !! แบงก์กรุงเทพ จะเทคโอเวอร์ PT Bank Permata ของอินโดนีเซีย เตรียมแถลงข่าวด่วนเย็นนี้

แหล่งข่าวจากวงการการเงิน เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวด่วน วันนี้ เวลา 17.30 น. เพื่อชี้แจงประเด้นข่าวลื...