LATEST IN Ken wu

Huawei ท้าสหรัฐฯ แสดงหลักฐานเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ประธานบริษัท Huawei ได้ท้าทายให้สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลประเทศต่าง ๆ แสดงหลักฐานประกอบคำกล่าวอ้างที่ว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนมีความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ โดยทางบริษัท...

JOB