Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KRUA

จากนิตยสารอาหารสู่เว็บออนไลน์: กรณีศึกษาการเปิดตัวเว็บไซต์ KRUA.CO

จากการต่อสู้ในสนามสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสาร แน่นอนว่าในอดีตต้องมีนิตยสาร "ครัว" อยู่ในสมรภูมินี้ด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแสสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การรับรู้เนื้อหาสาระแล...

JOB