Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LEAK

ธปท. ชี้ ข้อมูลจากกสิกรไทยและกรุงไทยรั่วไหล ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินลูกค้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานจากธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งว่า พบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของลูกค้าบางส่วนหลุดไปยังภายนอก โดยยังไม่พบความเสียหายทางการเงิน......