Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Learn-to-Earn

รู้จัก EduFi โปรเจกต์ Learn & Earn เรียนพร้อมรับคริปโต จาก Binance Academy

บทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักโครงการที่น่าสนใจที่ทำให้ผู้ใช้สามารถศึกษาทำความเข้าใจเทคโนโลยี Blockchain และเรียนรู้เรื่อง Cryptocurrency แล้วสามารถที่จะรับสกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้น...

Anitech ผนึก Creative Digital Living เปิดตัว ANIVERSE METAVERSE พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่โลกอนาคต

Anitech ผนึก Creative Digital Living เปิดตัว ANIVERSE METAVERSE พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่โลกอนาคต กางโรดแมปกลยุทธ์ “Learn-to-Earn” แก้ปัญหาโครงสร้างระบบการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำของสังค...