Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LeSEE

LeEco จากเว็ปดูหนังออนไลน์ของจีนผันตัวเองมาผลิตรถยนต์อัจฉริยะ

นอกจาก Tesla แล้ว บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกล้วนหันมาสนใจพัฒนาการนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่นอกจากบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่แล้ว ยังมีบริษัทเทคโนโลยีเจ้าใหญ่หลายเจ้าหันมาสนใจการพัฒนาร...