LATEST IN LGBTI

SANSIRI ร่วมลงนามในสัญญา UN สนับสนุนความความเท่าเทียมในองค์กรให้กับกลุ่ม LGBTI

แสนสิริ ต่อยอดวิสัยทัศน์การสนับสนุน ให้ความสำคัญ และสร้างความเท่าเทียม กับกลุ่ม LGBTI ในช่วง Pride Month เดือนแห่งการรณรงค์ความเท่าเทียมทางเพศ ด้วย แคมเปญ Everyone Is Family...

JOB