Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Libra Coin

เด็กเกรียนผู้กลับใจทัน ก่อนผันตัวสู่ธุรกิจ Digital Currency

Digital Currency ดังเช่นเหรียญ Libra Coin เป็นหนึ่งในกระแสที่ครองพื้นที่สื่อมาอย่างหนักหน่วง ซึ่งมักปรากฎอีกชื่อตีคู่มาด้วยอยู่เสมอคือ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub และ G...