LATEST IN Libra Coin

เด็กเกรียนผู้กลับใจทัน ก่อนผันตัวสู่ธุรกิจ Digital Currency

Digital Currency ดังเช่นเหรียญ Libra Coin เป็นหนึ่งในกระแสที่ครองพื้นที่สื่อมาอย่างหนักหน่วง ซึ่งมักปรากฎอีกชื่อตีคู่มาด้วยอยู่เสมอคือ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub และ G...

JOB