Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN life hack

อยากย้ายประเทศแต่อิ้งไม่กระดิก อยากฝึกภาษาอังกฤษมาฟังสิ่งนี้!

จากกระแส #ย้ายประเทศกันเถอะ ทำให้เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังมองหาประเทศดี ๆ เพื่อที่จะย้ายไปอยู่ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังลังเล เพราะยังไม่มั่นใจตัวเองด้านภาษาอังกฤษ และมาพร้...