Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EnglishforAll

อยากย้ายประเทศแต่อิ้งไม่กระดิก อยากฝึกภาษาอังกฤษมาฟังสิ่งนี้!

จากกระแส #ย้ายประเทศกันเถอะ ทำให้เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังมองหาประเทศดี ๆ เพื่อที่จะย้ายไปอยู่ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่กำลังลังเล เพราะยังไม่มั่นใจตัวเองด้านภาษาอังกฤษ และมาพร้...

อภิสิทธิ์ - กรณ์ เปิดโครงการ English for All สนับสนุนภาษาอังกฤษเด็กไทยในชนบท ร่วมกับ Asiola และ Wallstreet

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกรณ์ จาติกวณิช จัดตั้งโครงการ English for All โครงการไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในชนบทซึ่งจะสร้างความเท่าเทียมด้านการ...