Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN local content

Iflix ประกาศได้รับการระดมทุนเพิ่ม 133 ล้านดอลลาร์ พร้อมผลิต Content เอง มุ่งเป้าตลาดเกิดใหม่

สำหรับใครที่เป็นคอหนังหรือซีรีย์ไม่ว่าจะทั้งไทยหรือต่างประเทศ ก็คงหนีไม่พ้น ‘Iflix’ ผู้ให้บริการดูซีรีส์และหนังออนไลน์ ที่ตอนนี้ประกาศได้รับการระดมทุนเพิ่ม 133 ล้านดอลลาร์ โดยได้รั...