LATEST IN Mailbox

บ๊ายบาย Mailbox นักพัฒนา Product ได้เรียนรู้อะไรจากการปิดตัวในครั้งนี้

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้รับอีเมลที่เหมือนจะไม่ได้เห็นการจ่าหัวจากที่นี่มานานแล้ว เรารู้สึกแอบแปลกใจเล็กน้อยว่ามาจาก Mailbox...เอ๊ะ! บริการนี้ จริงด้วยเราเคยดาวน์โหลดแอปฯ มา จำได้ว่ามี G...

JOB