Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mainnet

Testnet และ Mainnet ในโลก Blockchain คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเปิดตัวโปรเจกต์

หากโปรเจกต์เหล่านี้เปิดตัวโดยไม่ได้รับการทดสอบจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายในหลายด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อความแน่นอน...