Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mambu

5 กลยุทธ์สำคัญ ขับเคลื่อนบริการ Buy Now Pay Later สำหรับธุรกิจค้าปลีกและ FinTech

Deloitte และ Mambu เผยในรายงานล่าสุด ชี้ 5 กลยุทธ์จิ๊กซอว์สู่ความสำเร็จสำหรับบริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy Now, Pay Later - BNPL) พร้อมการคาดการณ์ทิศทางตลาดบริการ BNPL สำหรับธน...