Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Martial arts

ONE Championship เมื่อ ‘ศิลปะการต่อสู้’ เป็นศาสตร์ของ ‘การพัฒนาคน’

ONE Championship องค์กรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชีย ที่มีมูลค่าหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยฝีมือของคนไทย และสามารถเข้าถึงผู้ชมกว่า 2,600 ล้านคน มากก...