Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Maven

GM เปิดตัวบริการนำรถยนต์ตัวเองมาให้คนอื่นเช่าได้ เริ่มใน 3 เมืองของสหรัฐแล้ว

General Motors (GM) ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแบรนด์รถยนต์ในมืออย่าง บิวอิคก์ (Buick) คาดิลแลค (Cadillac), เชฟโรเลต (Chevrolet), จีเอ็มซี (GMC) ฮัมเมอร์ (Hummer), พอ...