Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN McKinsey Digital

McKinsey เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกธุรกิจ และ Disruption ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุปเทรนด์เทคโนโลยีในโลกธุรกิจจาก McKinsey Digital เพื่อให้เห็นแนวโน้มของการลงทุนเทคโนโลยี ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มเหล่านี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันดังต่อไปนี้บางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทั...