LATEST IN McKinsey

7 ข้อแนะนำพาธุรกิจทุก Sector ฮึดสู้ Covid-19 จาก Mckinsey & Company

McKinsey & Company เผยบทวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจระหว่างเกิดวิกฤติโรคระบาด Covid-19 พร้อมแนะนำ 7 ข้อ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภทเพื่อฝ่าฟันวิกฤติ เน้นให้ความสำคัญกับทีม รักษากระแสเงินส...

ก่อนที่ Enron จะล้มละลาย พวกเขาบริหารงานกันอย่างไร

Enron เคยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกือบ 70,000 ล้านดอลล่าร์ ติดอันดับ Top 10 ใน Fortune 500 บริษัทนี้มีธุรกิจหลากหลายแต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนจนไม่มีนักวิเคราะห์การเงินหน้าไหนที่เข้าใ...

Transform ตั้งแต่ในร้าน! McKinsey เปิดร้านขายของให้ลูกค้าทดสอบไอเดียในสภาพแวดล้อมจริง

McKinsey เปิดร้านค้าให้แบรนด์และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทำการทดสอบไอเดีย ทำการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าในสภาพแวดล้อมจริง...

Smart City ไทย เราอยู่จุดไหน? แล้วอะไรคือปัจจัยความสำเร็จ

Smart City คือคำที่ถูกพูดถึงกันมานานในช่วงหลายปีมานี้ พร้อมกับเทคโนโลยีในด้านๆต่างที่ออกมารองรับโลกของ Smart City ที่เกิดขึ้น แม้หลายๆเมืองทั่วโลกกำลังจะขับเคลื่อนเมืองไปสู่ Smart ...

JOB