Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN meituan

Meituan ปรับกลยุทธ์จาก แพลตฟอร์มส่งอาหาร สู่ ค้าปลีกและเทคโนโลยี หลังรัฐบาลจีนปราบปรามการผูกขาด

Meituan ธุรกิจส่งอาหารรายใหญ่ของจีน ประกาศเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่จากเดิมมุ่งไปที่แพลตฟอร์มขนส่งอาหาร กลายเป็นการค้าปลีกและเทคโนโลยี...

'Meituan Dianping' เข้าซื้อกิจการ 'MoBike' ในจีนด้วยสินทรัพย์ 2,700 ล้านเหรียญ

อีกหนึ่งดีลใหญ่จากประเทศจีน เมื่อผู้ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) รายใหญ่อย่าง Meituan Dianping เข้าซื้อกิจการ MoBike ผู้ให้เช่าจักรยาน (Bike-sharing) ด้วยสิน...