LATEST IN merge

ไทยจะเป็นอย่างไรในยุคดิจิทัล ? หลัง ครม. อนุมัติควบรวม CAT-TOT พร้อมลุยประมูล 5G แข่งเอกชน

ในที่สุด ครม. มีมติเห็นชอบให้ควบรวม CAT - TOT เป็นบริษัทเดียวกัน พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น 'โทรคมนาคมแห่งชาติ' หรือ NT โดยมีคลังถือหุ้น 100% และปรับรูปแบบเป็นบริษัทมหาชน ไม่ใช่รัฐวิสาหก...

JOB