Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN MGC-ASIA

SCB ผนึกกำลัง มิลเลนเนียม กรุ๊ป เปิดตัว ALPHA X บริการสินเชื่อ รองรับกลุ่มลูกค้า Premium-Luxury ให้สามารถเป็นเจ้าของยานพาหนะในฝันสุดหรู

ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้ง ALPHA X ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) ลีสซิ่ง (Leasing) และสินเชื่...