LATEST IN mi store

Xiaomi กำไรเพิ่ม 25.2% เผยย้ายสำนักงานใหญ่มาไทย เตรียมเพิ่มร้าน Mi Store และช่องทางค้าปลีกให้มากขึ้น

Xiaomi เผยกำไรเพิ่ม 25.2% โดยล่าสุดย้ายสำนักงานใหญ่มาไทย ทั้งยังเตรียมเพิ่มร้าน Mi Store และช่องทางค้าปลีกให้มากขึ้น...

JOB