Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN millionaire

'ฮ่องกง' มีจำนวนมหาเศรษฐีแซง 'นิวยอร์ก' เป็นที่เรียบร้อย

Wealth-X บริษัทเก็บข้อมูลด้านความมั่งคั่งจากทั่วโลก เปิดเผยข้อมูล "Ultra Wealthy Analysis: The World Ultra Wealth Report 2018" ระบุว่าฮ่องกงมีจำนวนผู้อยู่อาศัยที่มีรสนิยมสูงที่มีมู...