Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mobile Android EDC

บางจากฯ จับมือกรุงไทยเตรียมเปิดชำระเงิน-สะสมแต้มใน 1 นาทีผ่าน Mobile Android EDC รับทุกธนาคาร

บางจากฯ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบชำระเงินค่าน้ำมัน สินค้า และบริการต่าง ๆ พร้อมสะสมแต้มผ่าน Mobile Android EDC สามารถชำระเงินได้ทันทีขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต์ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ...

JOB