LATEST IN Mobile World Congress

ประกาศยกเลิกงาน Mobile World Congress จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

งานใหญ่ระดับโลกของวงการมือถืออย่าง Mobile World Congress ถูกประกาศยกเลิกไปในปีนี้ จากสถานการณ์ความกังวลของไวรัสโคโรนา...

JOB