Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mojito

AI กับ UX เป็นเพื่อนซี้กัน

พูดถึง AI (Artificial Intelligence) กับ UX (User Experience) คิดว่าทุกๆ คนน่าจะคุ้นเคยกับสองตัวย่อนี้มากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะในปี 2016–2017 นี้ ที่แทบจะเรียกได้ว่าในช่วงนี้ เป็นการเริ่...