Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MOLOG

MOLOG สตาร์ทอัพ LogisTech ฝีมือคนไทย คว้าเงินระดมทุนรอบ Seed จาก N-Vest Venture

MOLOG สตาร์ทอัพ LogisTech ฝีมือคนไทย คว้าเงินระดมทุนรอบ Seed จาก N-Vest Venture โดยมีแผนจะนำเงินทุนมาพัฒนาแพลตฟอร์มและการบริการลูกค้าของเราให้เข้าแข่งขันในตลาดอย่างเต็มตัว และเริ่ม...