Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Motocompacto

Honda เปิดตัวสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Motocompacto ดีไซน์กระเป๋าเดินทาง ราคา 36,000 บาท

Honda ออกสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ด้วยรูปทรงกระเป๋าเดินทางสุดแปลกตา ตั้งราคา 995 ดอลลาร์ หรือประมาณ 36,000 บาทเท่านั้น...