Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN muji designer

Mobike ร่วมกับนักออกแบบ Muji เปิดตัวจักรยานสไตล์มินิมอล

Mobike startup แชร์จักรยานในจีน ร่วมกับนักออกแบบชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Naoto Fukasawa เพื่อออกแบบจักรยานแบบใหม่ ในสไตล์มินิมอล หวังลดความกังวลเรื่องสีสันที่จัดจ้านของจักรยานรุ่นเดิม......