Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MWC Barcelona 2019

Ericsson เปิดให้บริการ 5G แล้วทั่วโลก

Ericsson CEO, Börje Ekholm แถลงต่อสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ที่งาน MWC Barcelona 2019 กล่าวว่า Ericsson เปิดให้บริการ 5G แล้วทั่วโลกในปี 2019 นี้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง ปลอด...

JOB