Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN My Skin Track pH

L'Oreal เปิดตัวเครื่องตรวจค่า PH ผิวด้วยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิก ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมในงาน CES 2019

L'Oreal เปิดตัวต้นแบบนวัตกรรมล่าสุดจากศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง L'Oreal ในงานแสดงนวัตกรรมอิเลคทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Electronics Show) ประจำปี 2019  ลา โรช-โพเ...