LATEST IN NEA

NEA เร่งสร้างความร่วมมือผลักดัน Startup ไทย ในโครงการ 'Pitch2Success'

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เร่งผลักดันสตาร์ทอัพไทยในรายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การบริการและการท่องเที่ยว สุขภาพและการแพทย์ให้ก...

JOB