Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Neural Implant

อนาคตของเทคโนโลยีปลูกถ่ายประสาทเทียม หรือมนุษย์อาจใช้พลังจิตได้จริง ?

ถ้าคุณมีพลังจิต สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยความคิด สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว รับสาย ตอบแชท หรือพิมพ์งานได้เพียงใจคิด โลกเราวันนั้นจะเป็นยังไง … เรากำลังพูดถึงอนาคตของ “เทคโนโลยีประ...