Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN No-deal Brexit

บทวิเคราะห์ Brexit กับ 3 ปีที่ยังไม่จบ ปัจจุบันมาถึงจุดไหน? และนัยต่อเศรษฐกิจไทย

ผ่านไป 3 ปีหลังการลงประชามติ Brexit จนถึงปัจจุบัน การเจรจาหาข้อตกลง Brexit ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและโอกาสที่สหราชอาณาจักร (UK) จะออกจากสหภาพยุโรป (EU) แบบไร้ข้อตกลง (No-deal...