LATEST IN NOBLE

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ตั้ง 'พรรณี ชัยกุล' ขึ้นแท่นประธานกรรมการ

NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่งตั้ง “คุณพรรณี ชัยกุล” ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairwoman) ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เ...

NOBLE ประกาศแต่งตั้งประธานกิตติคุณ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Noble Development Plc : NOBLE) ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาช...

JOB