Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Noom

Noom สตาร์ทอัปสายสุขภาพในเกาหลีใต้ คว้าเงินลงทุนร่วม 500 ล้านบาท

ความแรงของเทรนด์สุขภาพส่งผลกับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการเทคโนโลยี ผลคือแบรนด์ใหญ่ๆ ยังต้องสร้างแอปขึ้นมาเพื่อตอบรับกับกระแสนี้ ......