Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN nubank

Nubank ธนาคารดิจิทัลบราซิล ที่ Warren Buffett ลงทุน เปิดบริการให้ซื้อ-ขายคริปโตได้แล้ว

Nubank ธนาคารดิจิทัล ได้ประกาศว่า ลูกค้าชาวบราซิลกว่า 53 ล้านคน สามารถทำการซื้อขายคริปโตผ่านธนาคารได้แล้ว โดย Nubank เป็นธนาคารดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบราซิล รวมทั้งยังไ...

Berkshire Hathaway ลงทุนใน Nubank ธุรกิจฟินเทคในบราซิล หวังดันบริษัทเข้าตลาดหุ้นในปีนี้

Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งของ Warren Buffett เศรษฐีระดับโลกได้ทุ่มเงินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ลงทุนใน Nubank ธนาคารดิจิทัลเจ้าแรก ๆ ของบราซิล ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเป็น...