Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Bank

Nubank ธนาคารดิจิทัลบราซิล ที่ Warren Buffett ลงทุน เปิดบริการให้ซื้อ-ขายคริปโตได้แล้ว

Nubank ธนาคารดิจิทัล ได้ประกาศว่า ลูกค้าชาวบราซิลกว่า 53 ล้านคน สามารถทำการซื้อขายคริปโตผ่านธนาคารได้แล้ว โดย Nubank เป็นธนาคารดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบราซิล รวมทั้งยังไ...

เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Krungsri Biz Online ดิจิทัลแบงกิ้ง เพื่อ SME ตอบโจทย์ครบ จบทุกความต้องการของธุรกิจ

ธนาคารต่าง ๆ พัฒนาบริการและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ SME เพื่อที่จะมาช่วยยกระดับการทำงาน ช่วยผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านและปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล เช่นเดียวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่...

จะเป็นอย่างไรต่อ ? เมื่อแพลตฟอร์มต่างหันมารับบท Digital Banking ทำหน้าที่เรื่องเงิน แทน ธนาคาร

Digital Banking อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่า Digital Disruption ในแวดวงการบริการทางการเงินมีบทบาทต่อการดำเนินต่อไปของธนาคารเป็นอย่างมาก และด้วยบริษัท FinTech และ e-Commerce ที...

UOB เปิดตัว TMRW ธนาคารดิจิทัลแห่งแรกในอาเซียนที่ไทย เอาใจคนยุคดิจิทัล

โดยทางธนาคารยูโอบีจะเปิดให้ใช้บริการระบบ TMRW ในเร็วๆ นี้ ทางธนาคารยูโอบีเลือกทำการเปิดตัวในประเทศไทย เนื่องจากค่อนข้างมีการพัฒนาด้านบริการด้านดิจิทัล อีกทั้งประชากรได้ใช้เวลาส่วนใ...

KBank Becomes an LII in China, Driving “Digital Bank of AEC+3” Strategy

KASIKORNBANK (KBank) has been granted a license as a locally incorporated institution (LII) by China’s regulatory agency. With their headquarters in Shenzhen and a branch in Shangh...