LATEST IN Nugit

สูตรสำเร็จสำหรับองค์กร การทำ 'Big Data Analytics' พร้อมกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ Big Data คือกระบวนการในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายเพื่อค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อน แนวโน้มของตลาด รสนิยมของลูกค้า ตลอดจนข้อมูลท...

JOB