Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN OnRobot

OnRobot ส่ง D:PLOY แพลตฟอร์มอัตโนมัติ ลดเวลาพึ่งพาหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานในอุตฯ

OnRobot ผู้นำการให้บริการโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานชั้นนำของโลก เปิดตัวแอปพลิเคชัน D:PLOY แพลตฟอร์มสำหรับการปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติ ช่วยล...