LATEST IN Open Banking

SCB เป็นทุกอย่างเพื่อ Developer เปิด Open API หวังเพิ่มลูกค้าให้ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศเปิด SCB Banking API หรือ Open API ทลายกำแพงระหว่าง Developer และผู้ต้องการพัฒนาระบบกับธนาคาร ผ่านเว็บ https://developer.scb ต้องการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แ...

หรือ Innovation โลกธนาคารจะเกิดขึ้นได้จากกฎข้อบังคับ? กรณีศึกษา Open Banking ในยุโรป

การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  ลดการผูกขาด สร้างความเท่าเทียมเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคน อยากเห็นในหลายวงการธุรกิจมากขึ้น และ FinTech คือหนึ่งในนั้น แนวทางแบบ Openn...

JOB