LATEST IN Origami

สตาร์ทอัปอีคอมเมิร์ซญี่ปุ่นแรง Origami เพิ่มทุนรอบ 2 กระตุ้นธุรกิจ O2O

O2O หรือ online-to-offline เป็นเทรนด์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์ที่ได้รับความสนใจมานาน ล่าสุดเทรนด์นี้กำลังจะร้อนแรงขึ้นอีกเพราะสตาร์ทอัปอีคอมเมิร์ซญี่ปุ่นนามว่า Or...

JOB