Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN OYO

รู้จัก OYO Hotels โรงแรมที่เติบโตในไทย 1 ด้วยล้านยอดจองใน 3 เดือน

ทำความรู้จัก OYO Hotels & Homes (โอโย โฮเทลส์ แอนด์ โฮมส์) Startup สายโรงแรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัวในประเทศไทย มีจำนวนผู้จองผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน OYO แล้วมากกว่า ...

Grab ลงทุนในธุรกิจโรงแรม OYO Hotels เป็นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) อย่าง Grab มีดีลลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Grab ยอมรับว่าเข้าลงทุนใน OYO Hotels ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการในอินเดีย และป...