Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN OYO Hotels

Microsoft and OYO's New Partnership Revolutionises the Travel Industry Digitally

Microsoft and OYO announces their newly formed partnership to digitally transform the travel industry, following Microsoft's $5m strategic equity investment in OYO just a month ago...

รู้จัก OYO Hotels โรงแรมที่เติบโตในไทย 1 ด้วยล้านยอดจองใน 3 เดือน

ทำความรู้จัก OYO Hotels & Homes (โอโย โฮเทลส์ แอนด์ โฮมส์) Startup สายโรงแรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัวในประเทศไทย มีจำนวนผู้จองผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน OYO แล้วมากกว่า ...

Grab ลงทุนในธุรกิจโรงแรม OYO Hotels เป็นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) อย่าง Grab มีดีลลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Grab ยอมรับว่าเข้าลงทุนใน OYO Hotels ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการในอินเดีย และป...

JOB