Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN password

10 รหัสแฮ็กง่ายปี 2023 ‘123456’ ยังครองแชมป์

NordPass เผย รหัสสุดซํ้า แห่งปี 2023 พบ 123456 ยังครองแชมป์ โดยกว่า 17 จาก 20 อันดับแรกสามารถแฮ็กได้ภายในไม่ถึงหนึ่งวินาที แม้ว่าภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

Google เพิ่ม Biometric สำหรับ Password Manager บน Desktop อำนวยความสะดวกผู้ใช้ Chrome

Google ประกาศว่า Password Manager จะสร้างรหัสผ่านเฉพาะและสามารถใส่รหัสผ่านโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบด้วย Biometric อำนวยความสะดวกผู้ใช้ Chrome...

Twitter แก้ปัญหารหัสผ่านผู้ใช้หลุดลง Log แล้วแต่ระบบแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน

Twitter พบ Bug ในระบบทำให้รหัสผ่านหลุดลง Log ภายในระบบ หลังจากตรวจสอบพบว่ารหัสผ่านยังไม่มีการหลุดออกไป จึงแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของ Account เพื่อความปลอดภัย......