LATEST IN Password

Twitter แก้ปัญหารหัสผ่านผู้ใช้หลุดลง Log แล้วแต่ระบบแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน

Twitter พบ Bug ในระบบทำให้รหัสผ่านหลุดลง Log ภายในระบบ หลังจากตรวจสอบพบว่ารหัสผ่านยังไม่มีการหลุดออกไป จึงแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของ Account เพื่อความปลอดภัย......

JOB