Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Paul Allen

Paul Allen ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในวัย 65 ปี

หากพูดถึงบริษัท Microsoft หลายคนคงนึกถึง Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีแห่งนี้ขึ้นมา แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบริษัทแห่งนี้มีผู้ก่อตั้งร่วมอีกคนที่ชื่อว่า 'Paul Allen' ...