Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pay with KMA

กรุงศรี เปิดตัว Pay with KMA ลูกค้ากดจ่ายเงินได้ทันทีเมื่อช้อปผ่าน Facebook

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Facebook สามารถชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องสลับเปลี่ยนหน้าจอ หรือจำหมายเลขบัญชีเพื่อโอนเงิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์ ช่วยลดอุปส...

JOB